Rangkaian Pernikahan/Perkawinan Adat Sunda

ngeuyeuk_seureuh
Tata perkawinan adat sunda di Jawa Barat dimulai dengan adat meminang. Keluarga calon mempelai pria berkunjung ke rumah calon mempelai wanita untuk mengetahui sejumlah keterangan mengenai calon memperalai wanita. Tahap ini disebut nanyaan. Apabila status sang gadis sudah jelas, dan kedua orang tua setuju, kegiatan dilanjutkan dengan neundeun omong.

Disediakan waktu beberapa pekan atau bulan setelah neundeun omong sebelum mencapai proses selanjutnya, yakni nyeureuhan atau ngalamar (melamar). Waktu yang disediakan itu dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada kedua keluarga untuk saling mengenal. Dahulu, keluarga pengantin pria selalu membawa bingkisan sirih lengkap yang dibungkus rapi disertai sejumlah uang. Pasalnya, ngalamar berarti sirih atau menyatukan menjadi satu. Jika pihak keluarga calon pengatin wanita membuka dan langssung dimakan bersama-sama itu menandakan lamaran sang pria diterima. Sementara uang yang diserahkan saat prosesi ini berfungsi sebagai penyangcang atau mengikat sekaligus merupakan ukuran besar uang yang akan diberikan calan pengatin pria kelak untuk biaya pernikahan.

Di dalam buku Upacara Perkawinan Adat Sunda karya Thomas Wiyasa Bratawidjaja (1990) disebutkan, upacara seserahan biasanya berlangsung sehari atau dua sebelum acara pernikahan. Orang tua dan calon pengantin pria datang ke rumah calan pengantin wanita sambil membawa barang-barang keperluan calon pengantin wanita serta peralatan untuk upacara ngeuyeuk seureuh.

Upacara ini dipimpin oleh seorang wanita “berumur” yang disebut pangeuyeuk. Tujuannya untuk memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai dalam menjalankan hidup berumah tangga. Setelah panyeuyeuk menjelaskan arti bahan-bahan ngeuyeuk seureuh kepada calon pengantin, bahan-bahan yang diperlukan disimpan di kamar pengantin untuk upacara akad saat pernikahan berlangsung. Sementara bahan-bahan yang tidak diperlukan disimpan diatas tikar teertutup dan ditumpahkan di perempat jalan terdekat. Dahulu prosesi ini digunakan untuk mengumumkan kepada pendduduk desa bahwa di daerah itu akan ada orang tua yang mengawiinkan putrinya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pengajian, ngecagkeun aisan/ngaras sampean, lalu ngibakan atau ngebakan (siraman). Setelah itu, kedua calon pengantin mengikuti upacara ngeningan atau mengerik bulu-bulu halus yang ada di wajah, kuduk, leher, serta memotong rambut didahi untuk membentuk amis cau, dan membuat godeng lengkungan di batas pipi. Sementara untuk calon mengantin pria, ngeningan hanya untuk membersihkan bulu halus.

Setelah pelaksanaan akad nikah, kedua mempelai melakukan sembah sungkem kepada orang tua, dilanjutkan dengan prosesi sawer. Menurut Ketua bidang Kepribadian Ikatan Ahli Kecantikan dan Pengusaha Salon Indoensia Tiara Kusuma Jawa Barat Hj. Yetty Kurniati, di dalam acara saweran, kedua mempelai diberi nasihat yang makna rohaninya sangat tinggi. Nasihat itu disampaikan dalam kidung (nyanyian empat baris) atau sekar macapat, seperti dangdanggula, kinanti, sinom, asmarandana, dan sebagainya.

Prosesi berikutnya, pengantin meuleum harupat dan nincak endog. Prosesi ini mengandung pesan dan juga melambangkan harapan bahwa istri mampu menjadi penenang suami dan bersama-sama membuang sifat yang tidak baik.

Tata upacara adat Sunda juga meliputi prosesi ngalangkah barera, di mana kedua mempelai bersama-sama melangkahi barera sebagai simbol menuju kehidupan yang baru. Ada pula adat “buka pintu” dimana mempelai pria berada di luar rumah dan mempelai wanita berada di dalam rumah. Melalui komunikasi berbalas pantun atau kidung, mempelai wanita meminta suaminya untuk membacakan syahadat sebelum diizinkan memasuki rumah.

Setelah diperbolehkan memasuki rumah, kedua mempelai yang telah syah sebagai suami istri kemudian menempati pelaminan lalu melakukan prosesi huap lingkung dan pabetot-betot bakakak hayam. Ini bermaksa tugas orang tua untuk membimbing anak-anaknya telah selesai dan diserahkan kepada pengatin untuk membina rumah tangga yang rukun dan sejahtera.

Satu lagi prosesi adat yang selalu hadir dalam pernikahan orang Jawa Barat adalah mapag panganten oleh lengser dan penari merak. Ketua Ikatan Ahli Kecantikan dan Penguasa Salon Tiara Kusuma Jawa Barat Hj. Uun Unajah mengatakan, lengser merupkan simbol dari tetua adat atau kokolot yang memandu jalan pengantin meuju pelamian. Ini mengandung arti bahwa dalam menjalani perkawinan pasangan harus berjalan lurus dan selalau setia. Sementara kehadiran pera menari merak merupakan bentuk penyambutan luar biasa kepada pengantin yang dianggap sebagai raja dan ratu sehari.

Diluar upacara-upacara adat ini masih banyak upacara adat lain dalam prosesi pernikahan adat Sunda, seperti ngunduh mantu, munjungan, serta ngarunghal.***

Sumber: Lia Marlia – Weyatini/*Pikiran Rakyat

Kenapa Muncul Tulisan Blog Telah Dihapus di Mesin Pencarian?

blog_error
Sebelumnya saya pernah ada masalah dengan facebook error . Ehh malah sekarang blog yang jadi masalah.

Sabtu pagi saya coba buka blog di mesin pencarian, yang muncul malah tulisan “Maaf, blog di archive69.blogspot.com telah dihapus. Alamat ini tidak tersedia untuk blog baru.
Apa harusnya blog Anda ada di sini? Bacalah: 'Saya tidak bisa menemukan blog saya di Web, jadi ada di mana?
'


Saya coba masuk ke blogger. Malah muncul tulisan dibagian atas kanan kotak merah bertuliskan create blogger. Saya pikir, dengan email yang biasa itu harus buat blog baru. Berarti blog terdahulu telah dihapus/hilang. Tambah bingung kan?

Tak sampai disitu saya coba. Langkah selanjutnya saya coba buka emailnya. Email bisa dibuka tapi minta verifikasi ke nomor HP. Verifikasi saya coba abaikan. Dihalaman berikutnya muncul perintah ganti sandi dengan sandi yang baru, itupun saya coba abaikan. Disalahsatu halaman tadi, ada keterangan “telah terjadi tindakan/kegiatan yang mencurigakan” kurang lebih seperti itu . Langsung klik dibagian kanan atas profil google, profil google masih bisa dilihat/dibuka. Tanpa mengikuti kedua perintah di atas saya tutup kembali email.

Dicek lagi ke mesin pencarian, masih muncul dibagian bar mesin pencarian “Blog Tidak Ditemukan

Masih penasaran kan! (hehehehe) saya coba buka lagi email. Kedua perintah di atas diikuti dengan penuh cemas (hariwang boh bisi...). Beres roes/kelar verifikasi ke Hp dan ganti sandi. Email ditutup/keluar.

Alhamdulillah…….. di cek ke mesin pencarian, archive69 muncul kembali. Langsung masuk blogger, langkah pertama, backup data di blog. Berjaga-jaga biar aman.

Demikian perjalanan ngeblog di akhir pekan ini. Tanpa memahami dimana letak kesalahannya.

Sebelum benar-benar archive69 hilang dimesin pencari (mudah-mudahan tidak terjadi). Ucap terima kasih buat sobat yang setia selalu mengunjungi dan menjadi bagian archive69.

Selamat ulang tahun juga buat uniknya [dot] com. Terima kasih bingkisannya. Bingkisannya saya simpan di posting terdahulu Award dan Ucap terima Kasih digabung dengan award dari sobat-sobat sebelumnya.

Salam

Sasakala Kungkang :: Dongeng

Sasakala Kungkang :: Dongeng
ilustrasi: Mangle
Dina hiji mangsa Batara Narada meunang paréntah ti Batara Guru, supaya ngumpulkeun sakabéh déwa anu jumlahna opat rébu opat ratus opat puluh opat supaya datang di tempat kumpulan. Paréntah éta tangtu teu diéngké-éngké ku Batara Narada, dina waktu nu teu sabaraha lilana sakebéh déwa geus kumpul minuhan tempat.

Batara Narada. “Oladala Adi Guru sadaya déwa tos kumpul, aya nu badé didugikeun ka aranjeuna? Ceuk Narada.

“Tangtu wé aya,” jawab Batara Guru terus manéhna nyaritakeun kajadian-kajadian anéh anu tumiba di Swarga Maniloka, danget ieu malah sababaraha waktu ka tukang remen aya sora gumuruh ti kajauhan.

“Ku aranjeun kadéngé éta sora téh? Ceuk batara Guru.

“Kawah Candradimuka ngagolak, éta tandana goréng, bakal aya kajadian di Swarga Maniloka, siap-siap waé.”

“Bakal aya kajantenan naon, Adi Guru? Ceuk Narada.

“Leres bakal aya kajantenan naon di Swarga Manikola ieu,” cek kabéh déwa.

“Nya éta anu kudu ku urang ditalungtik,” ceuk Batara Guru. Anjeunna maréntahkeun ka sakabéh déwa supaya nalungtik kayaan Swarga Manikloka.

Dina waktu Batara Narada reureuh, mangsana nalungtik kaayaan, ti kajauhan katingal aya hiji wanoja lulumpatan kawas kasieunan. Geuning wanoja éta téh Déwi Sri salah sahiji putri Batara Guru.

“Tulungan kaula, amprokkeun kaula ka Rama Guru,” cek Déwi Sri.

“Tenang geulis, sok jelaskeun heula naon sababna lulumpatan siga boda kasieun? Ceuk Narada.

“Raka Kaula Kala Gumarang ….,” ceuk Déwi Sri geumpeur.
“Anjeunna ngudag-ngudag kaula, pajar téh rék mihukum kula. Rék ngawin kula, atuh pisakumahaeun teuing dosana mun éta kalakuan ditedunan téh, pan kaula téh adinan, kedah kumaha abdi,” ceuk Déwi Sri payuneun Batara Guru.

Batara Guru ngahuleng sakedapan, nya anjeunna apal geuning éta pangna kawah Candaradimuka ngagolak téh.

“Éta kajadian teu meunang, ulah nepi kajadian, sabab teu meunang kawin jeung dulur pet ku hinis, dosa.” Ceuk Batara Guru.

Sakabéh déwa nu karumpul harita taya nu lémék. Jempé, ngadagoan kaputusan Batara Guru.

Barang Kala Gumarang datang ka payuneun Batara Guru ngudag adina, manéhna reuwas, sabab geus diriung ku para déwa.

“Geuning manéh téh Gumarang, teu boda pamilih nu bener, haté jeung pikiran manéh téh teu béda ti sato nu euweuh gunana, nu ukur ngabuan saréréa,” ceuk Batara Guru. Dak sakal, Kala Gumarang robah jadi sato anu bau, ngaranna kungkang. Nya nepi ka ayeuna kungkang mah bau kacida .*** (didongéngkeun: Mimin Suryati / Galura)

Mengenal Sosok Malahayati Lewat Lirik Lagu Iwan Fals di Album Keseimbangan 2010

Keumalahayati
Berawal sekedar mendengar lagu Iwan Fals berjudul Malayahati, didalam lagu tersebut ada bait ...Dari tanahmu hei Aceh/Lahir perempuan perkasa... Timbul penasaran dan rasa keingintahuan lebih tentang sosok yang ada di dalam lagu itu. Akhirnya didapat sumber yang mengisahkan perempuan perkasa ini, diantaranya:

Malahayati, adalah salah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Nama aslinya adalah Keumalahayati. Ayah Keumalahayati bernama Laksamana Mahmud Syah. Kakeknya dari garis ayahnya adalah Laksamana Muhammad Said Syah putra dari Sultan Salahuddin Syah yang memerintah sekitar tahun 1530-1539 M. Adapun Sultan Salahuddin Syah adalah putra dari Sultan Ibrahim Ali Mughayat Syah (1513-1530 M), yang merupakan pendiri Kerajaan Aceh Darussalam. [wikipedia]

Kisah kepahlawanan Keumalahayati dimulai ketika terjadi pertempuran laut antara armada Portugis versus armada Kerajaan semasa Pemerintahan Sultan Alaiddin Riayat Syah Al Mukammil. Armada Aceh dipimpin sendiri oleh Sultan dan dibantu dua orang Laksamana. Pertempuran dahsyat yang terjadi di Teluk Haru tersebut berakhir dengan hancurnya armada Portugis, sedangkan di pihak Aceh, kehilangan dua orang Laksamana dan 1000 (seribu) prajuritnya gugur. Salah seorang Laksamana yang gugur dalam pertempuran di Teluk Haru itu, adalah suaminya Keumalahayati yang menjabat sebagai Komandan Protokol Istana Darud-Dunia. Adapun nama suami Keumalahayati yang ikut terbunuh dalam pertempuran tersebut belum dapat diketahui dengan pasti. Kemenangan armada Selat Malaka Aceh atas armada Portugis disambut dengan gembira oleh seluruh rakyat Aceh Darussalam. Begitu pula Keumalahayati merasa gembira dan bangga atas kepahlawanan suaminya yang gugur di medan perang. Walaupun dirinya bangga, ia juga geram dan marah pada Portugis. Maka tidak mengherankan jika ia ingin menuntut balas atas kematian suaminya dan bersumpah akan terus memerangi Portugis. Untuk melaksanakan niatnya, ia mengajukan perrnohonan kepada Sultan Al Mukammil untuk membentuk armada Aceh yang prajurit-prajuritnya semua wanita-wanita janda, yang suami mereka gugur dalam pertempuran Teluk Haru.

Pada masa kekuasaannyalah kerajaan Aceh mencapai zaman keemasannya. Selanjutnya mengenai kematian Laksamana Keumalahayati belum dapat diketahui karena memang belum ada data atau petunjuk yang menerangkan kematiannya. Walaupun kelahiran dan kematiannya masih menjadi misteri, namun sepak terjang dan kepahlawanannya pantas dicatat dalam lembaran sejarah Aceh dengan tinta emas.

Sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangannya, sebuah serial bertajuk “Laksamana Keumalahayati” telah digarap dengan sutradara Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Adhyaksa Dault. Serial ini berisi 13 episode. Episode perdananya telah diputar di Blitz Megaplex (10 November 2007). [AcehPedia]

Kurang lengkap bila tak diarsipkan lirik lagunya. Lagu yang mengingatkan akan sosok pejuang negeri ini.

Penyanyi : Iwan Fals
Album : Keseimbangan
Judul lagu : Malahayati

Ketika semua tangan terpaku didagu
Ragu untuk memulai segala yang baru
Lirih terdengar suara ibu
Memanggil jiwa untuk maju

Dari tanahmu hei Aceh
Lahir perempuan perkasa
Bukan hanya untuk dikenang
Tapi dia panglima laksamana jaya
Memanggil kembali untuk berjuang

Dia Perempuan Keumala
Alam semesta restui
Lahir jaya berjiwa baja
Laksamana Malahayati
Perempuan ksatria negeri

Tinggal kubur kini hening sepi menanti
Langkah langkah baru tunas pengganti
Hei Inong Nanggroe bangkitlah berdiri
Ditanganmu kini jiwa anak negeri

Dia Perempuan Keumala
Alam semesta restui
Lahir jaya berjiwa baja
Laksamana Malahayati
Perempuan ksatria negeri


Sumber gambar: AcehPedia

Si Kabayan Meuleum Lauk :: Dongeng

Si Kabayan Meuleum Lauk :: Dongeng
ilustrasi: Mangle
Ku bapana. Si Kabayan dititah masantrén di hiji lembur nu rada mencil. Masih kénéh tradisonal pasantrénna téh. Saréna di kobong ngampar samak jeung sababaraha urang baturna. Daharna sangu liwet. Ngaliwetna reremenna mah sorangan-sorangan, tapi sakapeung mah babarengan. Mun ngaliwetna dihijikeun sangu liwetna ditamplokeun kana cécémpéh nu diamparan daun cau, terus didalahar babarengan.

Deungeun sanguna saaya-aya. Mun tas balik mah teu hésé, dan dibekelan ku kolotna, surundéng, kéré lauk, jeung sajabana. Mun teu boga deungeun sangu, Si Kabayan sok nyair di solokan leutik nu teu jauh di kobongna sakalian bari néangan suluh keur ngaliwet, kawantu jaman baheula mah teu usum minyak tanah atawa LPG. Mun nyair, sakapeung teu beubeunangan, sakapeung mah meunang berenyit, lélé, hurang, belut, jeung lauk nu palid ti balong.

Hiji mangsa, waktu isuk-isuk nyair di solokan, Si kabayan meunang anak lauk emas sagedé indung leungeun dua siki. Atuh atoheun pisan. Laukna diteundeun buni pisan, bisi dihakan ucing. Si Kabayan ngaliwet, sanggeus asak teu terus meuleum lauk.

“Moal waka dibeuleum bisi babaturan ménta, engké uing moal kabagéan,” ceuk haténa. Atuh baturna dalahar, Si Kabayan mah kalah ka kekedengan.

“Can hayang dahar, teu ngarareunah awak,” pokna waktu ditanya kubabaturanana.

Réngsé dalahar babaturanana kalaluar ti kobong rék arulin, Si Kabayan hudang, terus muru hawu. Ngan seuneuna geus pareum, geus euweuh ruhayan, malah hareupeun hawuna dihéésan ucing. Ku Si kabayan ucingna digebah, tuluy mirun seuneu, suluhna tapas. Sanggeus tapasna ruhay, anak lauk emas dibeuleum. Bari ngadagoan beuleum lauk asak, Si Kabayan ngala céngék ti pipir kobong, diréndos makeé uyah dina coét.

Geus kitu, ngeduk liwet tina kastrol, diwadahan kana piring séng. Si Kabayan muru hawu, leungeun katuhuna nanggeuy piring séng, leungeun kencana nyekel coét. Barang diteang, tapasna geus pareum kawntu tapasna ngan hiji, malah geus ampir jadi lebu. Atuh beuleum laukna téh kurumuy, hideung jeung pinuh lebu, geus teu mangrupa lauk. Ku Si Kabayan dikoréhan. Kacida pisan heraneunana, sabab beuleum laukna téh ata tilu.

“Ti mana hiji deui? Tadi mah meuleumna ngan dua. Babaturan pohoeun kitu? Ah, milik mah timana waé,” ceuk Si kabayan dina haténa.

Si Kabayan nyait beuluem anak lauk emas hiji, diasaan , enya lauk, lauk nu hiji beak, Si Kabayan nyait deui lauk nu hiji deui. Diasaan heula, bener lauk. Si Kabayan nuluykeun deui daharna sangu liwetna, mani ngalimed. Ku sabab lapar kénéh, Si Kabayan nyiuk deui sangu, terus nyait beuleum lauk nu katilu. Waktu diasaan, Si kabyan nyengir, sabab rasana haseum jeung bau. “Ucing bangkawarah,” pokna gegelendeng, léos ka cai, kekemuna leuwih ti sapuluh kali. *** (AG, diropéa tina carita Si Kabayan nu asalna ti Banten / Galura)

Sejarah di Laut, Jawa Barat Pernah Jaya

kapal sunda
Berkecamuknya era Perang II (tahun 1939-1945) di Eropa dan Asia-Pasifik, banyak membawa catatan histories bagi yang terlibat. Selama perang besar itu, nama-nama daerah asal Jawa Barat, sebenarnya ikut manggung pada kurung waktu 1942-1945 melalui nama sejumlah kapal angkut milik Belanda.

Hampir 20 buah kapal bernama khas Pasundan, ikut beroperasi di Samudra Atlantik, Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Laut Cina, dll, digunakan pasukan Sekutu (Inggris, Amerika, Belanda) menghadapi Nazi Jerman dan Jepang. Kapal-kapal itu adalah steamship (SS/kapal uap) dan motorship (MS/kapal motor), yaitu SS Soekaboemi, SS Garoet, SS Tjileboet, SS Tjimenteng, MS Tjisadane, MS Tjitjalengka, SS Tjisalak, SS Tjisaroea, SS Tjinegara, SS Tjibadak, SS Tjibesar, SS Buitenzorg (sekarang Bogor)

Selama perang, semua kapal dimaksud digunakan mengangkut logistik, pasukan, dan sebagai kapal rumah sakit. Berbagai kapal itu dibangun tahun 1916-1926, dengan pengoperasian semula kapal penumpang sipil dan kapal kargo bisnis, tetapi kemudian digunakan untuk kepentingan militer.

Sampai tahun 1940-an, sejumlah kapal milik Belanda kebanyakan menggunakan nama kabupaten/kota, kecamatan, desa dan sungai di Jawa Barat sebagai identitas kebanggan. Pengunaan nama ini sekaligus promosi mendunia yang berhubungan produk-produk dari berbagai unit perkebuanan, budaya, serta keindahan alam setempat.

Namun, hampir semua kapal angkut dengan nama daerah asal Jawa Barat tersebut, kemudian tenggelam selama perang. Sebagian besar tenggelam akibat ditorpedo kapal selam Nazi Jerman (U-boat), Jepang, Amerika, kecelakaan di laut. Ada pula yang masih selamat sampai kemudian dibesituakan pada tahun 1959-1970. Sasaran utama aksi kapal selam adalah berbagai kapal angkutan barang (kargo), sedangkan kapal perang hanya sasaran antara. Upaya mengaramkan kapal-kapal itu adalah cara utama, untuk saling memutus pasokan logistik bagi masing-masing lawan.

Korban Kapal Selam
Pada kancah perang di Eropa dan lautan Hindia, SS Soekaboemi berlayar pada 27 Desember 1942, membawa 5.000-an ton muatan dalam konvoi kapal armada, sekutu. Berangkat dari Pelabuhan Glasgow di Skonlandia menuju ke Bombay di India.

Saat melalui laut sekitar Kepulauan Azores, konvoi dicegat kapal selam Nazi Jerman, U-41 yang dikomandani Letnan Laut Hatmann yang kemudian menembakkan torpedo ke SS Soekaboemi. Ledakan pada badan kapal membuatnya belah, kemudian tenggelam. Sebanyak 66 awak selamat dan hanya seorang yang hilang.

Sedangkan SS Garoet, tenggelam hanya beberapa menit setelah dihantam dua torpedo dari U-181, saat perjalanan ari Bombay menuju Durban, Afrika Selatan, 19 Juni 1944. SS Garoet yang berawak 98 orang sedang mengangkut batu bara, gula, dan 100 ton kacang-kacangan.

U-181 dikompandani Kurt Freiwald dan sedang berpangkalan di Singapura, menjadikan SS Garoet korban ke 24 dari total 27 kapal yang ditenggelamkannya. Hanya 10 orang awak SS Garoet yang selamat, 5 orang di antaranya diselamatkan U-181 (kemudian diturunkan di mauritirus), sedangkan 5 orang lainnya dibawa kapal Inggirs, Nirvana.

SS Tjilebot, digunakan transpor pasukan Inggris, pada 26 November 1942. nama Cilebut diambil dari nama daerah di Bogor. Kapal ini berangkat dari Swansea dalam konvoi di Samudra Arlantik menuju Cape Town Afrika Selatan. Pada 600 mil Barat Daya Freetown, SS Tjileboet meledak akibat ditorpedo U-161, lalu tengelam bersama seluruh 62 orang awaknya.

SS Tjimenteng, pada 1943-1945 dijadikan kapal transpor Inggris di Eropa, pada tahun 1947, kapal itu dikembalikan sebagai kapal penumpang, sampai kemudian berhenti beroperasi di Spayol tahun 1970.

Asia-Pasifik
Sementara di Kawasan Asia-Pasaifik, MS Tjisadane, selama perang digunakan mengangkut 1.485 tentara Amerika dan beberapa kali ikut terlibat dalam pendaratan pasukan di Pantai Okinawa Jepang, April-Mei 1945. kapal tersebut sempat hancur geladaknya akibat hantaman pesawat aksi bunuh diri (kamikaze) pilot Jepang. Riwayatnya berakhir setelah sengaja diledakkan di Jepang pada tahun 1961.

MS Tjitjalengka dijadikan kapal angkut pasukan sekaligus kapal rumah sakit, sampai perang berakhir tahun 1945. dua tahun kemudian, SS Tjitjalengka digunakan kembali angkutan penumpang sampai kemudian dibesituakan tahun 1968.

SS Tjisalak, pada 26 Maret 1944, tenggelam ditorpedo kapal selam Jepang, I-8. para awaknya yang selamat, dalam keadaan mengapung di laut, kemudian dibantai dengan ditembaki para awak I-8. sampai kini peristiwa itu menjadi kejahatan perang yang terlupakan.

SS Tjisaroea direbut Jepang tahun 1942 lalu kemudian diberi nama Tjihaya Maru. Pada 2 November 1843, Tjihaya Maru tenggelam saat berlayar di Laut Cina, karena ditorpedo kapal selam Amerika, USS Sea Horse.

SS Tjinegara, digunakan kapal angkut Amerika sampai sedang melintasi barat daya Kepulauan Kaledonia Baru, pada 25 Juli 1942. kapal itu tenggelam setelah ditorpedo kapal selam Jepang I-169, saat mengangkut 477 ekor kuda, mesin perata jalan, serta tak kurang dari 2.000 peti minuman bir.

SS Tjibadak, dijadikan kapal transpor Inggris pada 2 Juni 1942. kapal ini kembali difungsikan sebagai kapal penumpang pada tahun 1947 hingga 1970.

SS Tjibesar, tahun 1942-1946, menjadi kapal transpor Amerika. Tahun 1947, kapal ini kembali menjadi kapal penumpang sampai berakhir operasional tahun 1959.

Samentara itu, SS Bandoeng, SS Tjimahi, SS Jacatra, SS Batavier V, dan SS Palembang, lebih dulu ikut beraksi pada Perang Dunia I (1914-1-18). Namun semuanya ditenggelamkan oleh U-boat. SS Bandoeng ditenggelamkan setelah ditorpedo U-21 pada 22 Februari 1917, saat perjalanam dari Rotterdam Belanda menuju Philadelphia Amerka. Sedangkan nama USS Tjisondari menjadi nama kapal transport militer Amerika pada tahun 1917.

Beberapa tahun terakhir, bangkai-bangkai kapal yang bernama Jawa Barat tersebut, juga menjadi ajang pemburuan sejumlah pihak. Kebanyakan lebih bersifat ilmiah-sejarah, tetapi sebagian ada yang mencoba-coba memburu harta peninggalan perang yang diduga ada.

Sumber: Kodar Solihat/*Pikiran rakyat**

17 Pupuh Sunda (Sekar Ageung, Sekar Alit)

17_pupuh Sunda
Pupuh merupakan karya sastra berbentuk puisi yang termasuk bagian dari sastra Sunda. Pupuh itu terikat oleh patokan (aturan) pupuh berupa guru wilangan, guru lagu, dan watek. Guru wilangan adalah jumlah engang (suku kata) tiap padalisan (larik/baris). Guru lagu adalah sora panungtung (bunyi vokal akhir) tiap padalisan. Sedangkan watek adalah karakteristik isi pupuh.

Terdapat 17 jenis pupuh yang terbagi ke dalam dua kategori, yaitu: Sekar Ageung (4 jenis pupuh) dan Sekar Alit (13 jenis pupuh). Pupuh sekar ageung dapat dinyanyikan (ditembangkeun) dengan menggunakan lebih dari satu jenis lagu, sedangkan pupuh sekar alit hanya bisa dinyanyikan dengan satu jenis lagu.

Setiap pada (bait) ke-17 jenis memiliki jumlah padalisan yang berbeda, begitu pun dengan patokan pupuh berupa guru wilangan, guru lagu, dan watek-nya pun berbeda. Di bawah selengkapnya bisa dilihat perbedaannya:

Sekar Ageung
1. Kinanti [unduh]
Watek:
Menggambarkan perasaan sedang menanti (nungguan), khawatir (deudeupeun), atau rasa sayang (kanyaah).
Guru Wilangan dan Guru Lagu:
8-u, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-i

2. Sinom [unduh]
Watek:
Menggambarkan rasa gembira (gumbira) atau rasa sayang (kadeudeuh).
Guru Wilangan dan Guru Lagu:
8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 7-i, 8-u, 7-a, 8-i, 12-a

3. Asmarandana [unduh]
Watek:
Menggambarkan rasa asmara (kabirahian), cinta kasih (deudeuh asih), atau rasa sayang (nyaah).
Guru Wilangan dan Guru Lagu:
8-i, 8-a, 8-é/o, 8-a, 7-a, 8-u, 8-a

4. Dangdanggula [unduh]
Watek:
Menggambarkan rasa kedamaian (katengtreman), keindahan (kawaasan), keagungan (kaagungan), atau kegembiraan (kagumbiraan).
Guru Wilangan dan Guru Lagu:
10-i, 10-a, 8-é/o, 7-u, 9-i, 7-a, 6-u, 8-a, 12-i, 7-a


Sekar Alit
5. Pucung [unduh]
Watek:
Menggambarkan rasa marah (ambek) terhadap diri sendiri, atau benci (keuheul) karena tidak setuju hati.
Guru Wilangan dan Guru Lagu:
12-u, 6-a, 8-é/o, 12-a

6. Wirangrong [unduh]
Watek:
Menggambarkan rasa malu (kawiwirangan), malu oleh perilaku sendiri.
Guru Wilangan dan Guru Lagu:
8-i, 8-o, 8-u, 8-i, 8-a, 8-a

7. Maskumambang [unduh]
Watek:
Menggambarkan rasa kesedihan (kanalangsaan), sedih dengan sakit hati.
Guru Wilangan dan Guru Lagu:
12-i, 6-a, 8-i, 8a

8. Ladrang [unduh]
Watek:
Menggambarkan rasa lelucon (banyol) dengan maksud menyindir (nyindiran)
Guru Wilangan dan Guru Lagu:
10-i, 4-a (2x), 8-i, 12-a

9. Balakbak [unduh]
Watek:
Menggambarkan lelucon (heureuy) atau komedi (banyol).
Guru Wilangan dan Guru Lagu:
15-é, 15é, 15-é

10. Magatru [unduh]
Watek:
Menggambarkan rasa sedih, penyesalan (handeueul) oleh perilaku sendiri, atau menasehati (mapatahan).
Guru Wilangan dan Guru Lagu:
12-u, 8-i, 8-u, 8-i, 8-o

11. Lambang [unduh]
Watek:
Menggambarkan rasa lelucon (banyol) tetapi banyol yang mengandung hal yang harus dipikirkan.
Guru Wilangan dan Guru Lagu:
8-a, 8-a, 8-a, 8-a

12. Jurudemung [unduh]
Watek:
Menggambarkan rasa bingung, susah dengan apa yang harus dilakukan (pilakueun).
Guru Wilangan dan Guru Lagu:
8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-i

13. Gurisa [unduh]
Watek:
Menggambarkan orang yang sedang melamun (ngalamun) atau melamun kosong (malaweung)
Guru Wilangan dan Guru Lagu:
8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a

14. Gambuh [unduh]
Watek:
Menggambarkan rasa sedih (kasedih), susah (kasusah), atau sakit hati (kanyeri).
Guru Wilangan dan Guru Lagu:
7-u, 10-u, 12-i, 8-u, 8-o

15. Mijil [unduh]
Watek:
Menggambarkan rasa bersedih (kasedih) tetapi dengan penuh harapan.
Guru Wilangan dan Guru Lagu:
10-i, 6-o, 10-é, 10-i, 6-i, 6-u

16. Pangkur [unduh]
Watek:
Menggambarkan rasa marah (ambek) yang tersimpan dalam hati atau menghadapi tugas yang berat.
Guru Wilangan dan Guru Lagu:
8-a, 11-i, 8-u, 7-a, 12-u, 8-a, 8-i

17. Durma [unduh]
Watek:
Menggambarkan rasa marah (ambek), besar hati (gedé haté), atau semangat (sumanget)
Guru Wilangan dan Guru Lagu:
12-a, 7-i, 6-a, 7-a, 8-i, 5-a, 7-i

salam

Nu Sarakah :: Dongeng

Nu Sarakah :: Dongeng
ilustrasi: Mangle
Aya hiji anjing nimu daging munding gedé naker ngagoler dina taneuh. Taksiran aya nu tas balanja dagingna ragrag di dinya. Éta daging téh geuwat ku anjing dirontok, tapi teu dihakan di dinya anggur ngaléos rék muru ka nu suni. Ceuk pamikir anjing dihakan di tempat nimu na mah pibahlaeun kumaha mun kanyahoan ku nu bogana, jaba daging dicokot, jaba deuih manéhna tangtuna ogé meunang paneunggeul. Mikir kitu téh anjing bari ngaléos.

Méméh nepi ka tempat nu dianggap suni ku sakadang anjing, manéhna kudu ngaliwatan susukan. Teu hésé ari taeuna mah da aya sasak awi pikeun meuntasna mah. Nya sajeroning ngégél daging téh éta anjing maksakeun ngaliwat kana sasak awi téa. Demi éta susukan, caina téh aya ku hérang, bubuhan cinyusu datang ti gunung hérang téh lain bobodoan da cai susukan téh ngagenyas bisa dipaké ngeunteung.

Ku hérang-hérangna cai, barang srog anjing kana sasak téa, katempo kalangkang manéhna di jero cai. Ari panyana anjing nu aya di jero cai téh anjing séjén, mangkaning sarua mamawa daging sagedé-gedé.

“Lakadalah, aya ku gedé milik ieu aing, ieu aing geus boga daging sakeureut, hég ayeuna deuih nimu ti batur kuring nu saru gedéna, ah moal asa-asa éta daging téh rék direbut ku kuring, mun beunang pan kuring jadi boga dua keureut, sakitu gedéena moal burung wareg,” ceuk pamikir anjing. Réngsé mikir terus wé anjing téh ngaherengan. Manéhna taki-taki rék ngalawan musuhna nu keur ngagégél daging.

Barang geus karuhan musuhna teu pati galak, malah sari-sari ngaléléwéan, teu antaparah ngan gabrug wé anjing nu dihandapeun manéhna téh dirontok maksudna mah rék ngarebut dagingna. Barang brus anjing tigebrus ka susukan, les baé musuhna mah leungit. Ku sabab dipaké ngahereng jeung calawak rék ngégél musuhna, daging nu digégél téh murag ngaléong kabawa palid. Ari manéhna kusah-koséh kabawa cai tarik, puguh waé kacida ripuhna. Ampir-ampiran kabawa palid, ongkoh ingetanana kana daging nu dibawa ku musuhna. Ku maksakeun mah hadéna anjing téh salamet tepi ka darat, ngan orokaya nyeri haténa teu katulungan. Daging nu digégél murag kabawa palid. Daging nu rék direbut ti musuhna teuing ka mendi da ukur kalangkang sorangan.

Sajongjongan mah anjing téh ngahuleung, gawé na melong ka cai urut manéhna tigebrus, handeueuleun meureun. Dina pikirna, enya ahirna jadi teu kahakan éta daging téh, kalah jadi cilaka. Geus kitu mah manéhna noyod rék néangan deui hakaneun.** (didongéngkeun deui ku: Adika Naradipa Fadlurahman/Galura)

si Lengser Mapag Panganten

Dalam Pernikahan orang Jawa Barat ada satu prosesi adat yaitu mapag panganten oleh lengser dan penari merak. Lengser merupakan simbol dari tetua adat atau kokolot yang memandu jalan pengantin menuju pelaminan. Ini mengandung arti bahwa dalam menjalani perkawinan pasangan harus berjalan lurus dan selalu setia. Sementara kehadiran para penari merupakan bentuk penyambutan luar biasa kepada pengantin yang dianggap sebagai raja dan ratu sehari.Unjuk Kabisa Celempungan, Alat musik Bambu

Menurut si empunya. Gambar hidup celempungan siswa SMP Negeri 2 Conggeang ini. Diambil saat tampil mengisi acara pentas seni penutupan Jambore Ranting Gerakan Pramuka Kwarran Conggeang tahun 2011.

Selamat menikmati cekedot lahhhhhhhhh


Budak Pahatu :: Dongeng

Budak Pahatu :: Dongeng
ilustrasi: Mangle
Jaman baheula, di lembur singkur jauh ka ditu ka dieu, aya dua budak pahatu lalis henteu indung henteu bapa. Basa di lebur éta katarajang wabah koléra, indung bapa éta budak mararaot. Kaasup tatanggana nu saukur tulu imah.

Budak pahatu lalis téh awéwé jeung lalaki. Cikalna lalaki kira umur lima taun, adina awéwé kira umur opat taun. Saditinggalkeun ku kolotna, ieu budak dua téh éstu cukleuk leuweung cukleuk lamping, jauh ka sintung kalapa. Lieuk deungeun lieuk lain, jauh ka indung ka bapa.

“Beuleum hui téh aya kénéh Akang?” ceuk adina nu geus lapareun.

“Geus béak nyai, beuleum hui na tadi béak. Urang ka legok wé yu nyai urang ngala buah harendong atawa kupa jeung dukuh keur ubar lapar mah, da akang ogé sok di bawa ka legok ku bapa almarhum, harita kupa jeung dukuh téh keur baruahan,” ceuk lanceukna.

Si Nyai diajak ngala kupa kulanceukna téh mani giak naker. Ku lanceukna dituntun ka legok nu harieum ku tatangkalan. Sabab da tara kasaba ku jalma.

Bener wé buah kupa téh geus arasak mani meuhpeuy harideung. Di handapeun tangkalna mayak urut bajing jeung kalong. Si Ujang nérékél naék tangkal kupa. Ari si Nyai adina nungguan handapeunana dina kebon eurih nu busik. Si Nyai sina diuk dina catang bari sakapeung mulungan kupa nu murag. Sabot si Ujang lanceukna naékan tangkal kupa téa, teu nyahoeun yén nu didiukan ku Si Nyai disangka catang téh sabenerna oray bungka keur numpi. Oray rék megar gedéna sagedé tangkal jambé. Ku si Ujang ogé teu kacirieun da puguh atoh teuing nempo buah kupa nu sakitu harideungna.

Taksiran ngambeu hanyir jelema, oray bungka nu reék megar téh ngulisik. Gewewek dampal suku si Nyai téh digégél. Puguh wé si Nyai reuwaseun. Kaliwat reuwas jeung sieun Si Nyai teu bisa ngejat. Iwal sasambat ka lanceukna.

“Kang tulungan kang tulungan aya nu gagarayaman kana suku jeung ngégélan,” ceuk si Nyai.

“Usap wé usap sireum meureun, ké akang kagok ieu mani arasak kieu,” ceuk lanceukna bari jongjon metik kupa.

Oray bungka téh neureuyna beuki luhur nu antukna nepi kana sirah si Nyai da unggal sasambat ménta tulung ku lanceukna ukur sina diusap.

“Kang tulungan kang tulungan ieu abdi dilegleg oray…” lep Si Nyai diteureuy buleud. Wekasan nepi ka hanteuna Si Nyai dilegleg oray. Oray ngaléor ngagorobas ka kebon eurih.

Barang geus réngsé kantongna pinuh ku kupa, lanceukna turun. Barang rét ka handap ngagebeg sababa Si Nyai geus euweuh. Catang nu didiukanana geus pindah ngaléor ka kebon eurih.

“Wah palangsiang, Si Nyai téh dilegleg oray. Nyaiii.. Nyaiii..” ceuk lanceukna gura-gero, tapi lebeng Si Nyai teu némbalan.

Barang srog ka lebah oray téa, manéhna ngagebeg sabab tétéla adina aya dina beuteung oray. Kaciri dina beuteung oray nu ngalungsar kamerekaan téh melendung.

“Emh deudeuh nyai, bet jadi kieu akang hirup nyorangan, pan ieu kupa téh keur nyai,” ceuk lanceukna. Manéhna kacida bingungna hirup nyorangan bari adina teuing kumaha nasibna. Manéhna ukur bisa ceurik bari bru nambru dina kebon eurih sisi oray nu gulang-guling.

“Keur kitu manuk pacikrak gegeleberan bari disada, cuklik..cuklik.. turih ku pucuk eurih, cuklik.. cuklik… turih ku pucuk eurih.”

Ngadéngé manuk disada kitu asa dibéjaan. Si Ujang metik pucuk eurih tilu lambar tuluy dibesétkeun kana beuteung oray. Boréngkal hadéna téh di Nyai masih kénéh hirup. Tapi leuleus.

Ningali adina hirup kénéh ngan leuleus Si Ujang ngala daun jati terus digeberan. Nyah si Nyai beunta ngan nging ceurik kareureuwasan.

Sanggeus jagjag deui si Nyai dibawa balik. Tina ladang kupa jeung dukuh nu saban poé dialaan eta budak pahatu lalis téh bisa hirup turta jagjag. Isuk jaganing géto éta dua budak téh dirawatan ku tukang nyadap kawung. Lahangna dijieun gula. Gulana diiderkeun ku Si Ujang.*** ( B M / Galura)

Akal Munding :: Dongeng

Akal Munding :: Dongeng
ilustrasi: Mangle
Dina surat kabar mingguan basa Sunda, Siliwangi nu medal jaman Belanda, édisi tanggal 15 Juni 1921 aya warta nu judulna Politik Kerbau. Nyaritakeun akal sato nu ngaranna munding keur nangtayungan diri jeung kulawargana tina panarajang sato garalak, babakuna maung. Hasil repostase ti sisi basisir Laut Kidul, kiduleun Bungbulang, Kbupaten Garut.

Harita ogé, masyarakat di dinya geus miara munding. Rata-rata barogaeun mundingna téh leuwih ti dua. Anu unikna, mundingna henteu dikandangan, teu kawas ayeuna, tapi dikencarkeun di hiji pasir. Teu dicangcang, teu ditalingakeun jeung teu dijaga.

Ti peuting ogé diantep di éta pasir, henteu diampihkeun. Padahal taun 1921 mah, maung masih kénéh loba, wewengkon Bungbulang jeung basisir Laut Kidul masih loba leuweung geledegan.

Najan kitu teu kungsi kajadian aya munding nu ditekuk ku sadakang maung. Atuh masyarakat téh teu hariwangeun mundingna dihakan maung jeung sato galak séjénna.

Sabada ditalungkit singhoréng munding bogaeun akal, taktik jeung stratégi sangkan teu dimangsa ku maung. Unggal jam genep soré, geus rék reup-reupan peuting, munding nu kapéto jadi pamingpin témbong riweuh ngamankeun anggota kelompokna séwang-séwang.

Enéeng atawa anak munding dikumpulkeunm dihijikeun jeung munding nu geus karolot nu geus kurang tanagana. Munding nu masih kénéh ngarora jeung gedé tanagana sarta tandukna ranggakgak ngurilingan énéng jeung munding kolot dina posisi nukangan, nyanggareup ka luar. Huluna diposisikeun siga rék diadu, tandukna siap ngagadil.

Ku cara kitu maung téh jadi sebéreun rék nekuk munding. Nempo tanduk munding nu ranggakgak sarta tungtingna seukeut maung teu wanieun ngadeukeutan. Kaciptaeun meureun kumaha budal-badil peujitna mun kudu digadil ku munding nu keur meumeujeuhna gedé tanaga. Dina kituna mah maung ogé boga kasieun.

Kumaha ayeuna kapanggih kénéh taktik munding saperti di wewengkon Bungbulang? Moal kapanggih. Nu barogaeun mundingna ogé ukur hiji dua, tur munding nu dipibogana henteu loba. Mun tea mah dikencarkeun sarta peuting teu dikandangan kiwari mah leuwih teu aman batan baheula. Mémang moal dimangsa maung lantaran maungna geus teu nyésa hiji-hiji acan. Tapi pasti munding téh dina waktu nu moal lila bakal leungit, aya nu maling. (AG / Galura)

Katinggang Dulang Emas :: Dongeng

Katinggang Dulang Emas :: Dongeng
ilustrasi: Mangle
Cidulangdaling téh ngaran tempat pamandian nu aya di Cigalontang. Sabenerna mah éta pamandian téh ngaranna lain Cidulangdaling, tapi Cigaru anu robah ngaranna jadi Cidulangdaling. Asal muasalna ngaran Cidulangdaling téh nya éta tina carita kolot jaman baheula anu eusi caritana nya éta hiji dulang emas na ragrag kana taneuh, nepi ka éta taneuh téh legok.

Caritana téh kieu geura, aya hiji putri anu keur leuleumpangan ngurilingan kampung. Bari ningalian kaayaan kampung téh manéhna bari ngangakeup dulang emas. Di tengah jalan éta putri téh papanggih jeung hiji jajaka anu mihareup éta putri téh jadi bojona. Éta putri dipaksa sangkan milu ka éta jajaka. Putri téh nolak kana pangajak éta jajaka. Tapi jajaka keukeuh ngajak ka putri sangkan daék dipihukum jadi pamajikanana. Éta putri téh keukeuh embungeun sarta manéhna lumpat kalunta-lunta bari ngangakeup dulang emas téa.

Si Jajaka téa terus nuturkeun éta putri. Bakat ku sieun éta putri téh lumpatna sakaparan-paran sarta teu karasa manéhna anjog ka tempat anu gawir, manéhna terus lumpat da sieun ku si jajaka téa. Barang tepi ka sisi gawir, manéhna salamet teu tigurawes ka gawir, ngan dulang emasna leupas tina akeupanana sarta ragrag ka gawir ninggang kan taneuh anu aya cinyusuan. Bakat ku tarik ragragna éta dulang emas téh tilem ka jero taneuh anu aya caian téa. Taneuh tapak dulang ragrag legok ngabentuk dulang.

Ti saprak kajadian éta, si putri jeung si jajaka téa teu katénjo ngulampreng deui ka éta lembur duka ka mana sarta masyarakat teu apaleun saha sabenerna éta putri jeung jajaka téh. Dulang anu ragrag téa teu kapanggih raratanana deuih.

Ku ayana éta kajadian masyarakat éta tempat ngalandi yén tempat pamandian anu katinggang dulang téh ngaranna jadi pamandian Dulangdaling tug tepi ka kiwari.** (ku: Fitri Robiatul Solehah, Cigalontang / Galura)

Lauk Cucuk :: Dongeng

Lauk Cucuk :: Dongeng
ilustrasi: Mangle
Aya hiji lalaki, ménak pilemburan keur niis di hiji sasaungan anu aya di sawahna. Kebeneran kawénéhan mireungeuh widadari keur marandi di walungan anu teu jauh ti paniisan ménak téa. Eta ménak téh ngeteyep mapay nu bala inti-intipan rék pangangguran ngiwat pakéan salah saurang widadari anu keur jarongjon mandi. Gunyunyut pakéan nu numpuk di sisi walungan téh dicokot sapangadeg, dikélék disumputkeun buni pisan. Atuh dina waktuna arenggeus mandi, salah saurang widadari teu bisa maké baju, kapoosan bajuna euweuh. Lagu baturna baralik ka tempat asalna deui di kahiangan, manehna mah ngan bati ngaheruk mikiran kumaha nya pilampaheun moal enya rék bubulucunan. Hinghing ceurik ditaringgalkeun ku babaturanana.

Keteyep disampeurkeun deui ku ménak. Bari aluman-alimen éra anu taya papadana, Néng Putri disampeurkeun ku nu lain muhrimna téh, kapaksa kakayidan pasini janji pasang subaya nyumponan kahayang ménak, daék dipirabi bari dumuk di pilemburan, sawios digentos anggoan oge cenah. Sareng deui, mangga akang mirabi abdi asal kedah tiasa ngéstokeun kahoyong abdi deuih. Akang ulah rék gana-gana pipilueun kana urusan sareng padamelan istri.

Geus kakayidan ti dua pihakanana kitu mah, éta ménak jeung nyi putri téh bumen-bumen di pilemburan, lembur ménak téa.

Dina hiji mangsa ménak téh teu nohonan jangjina. Nyi Putri bendu. Bus ka jero leuit, tadina mah pundung bari rék nyumput, ngan sabot ngaguar-guar tumpukan paré di hiji juru leuit panyumputanana, tamba kesel ngadon nyirekem, ari goréhél téh papakéan aslina anu baréto disumputkeun ku nu cunihin téh kapanggih ti dinya, henteu kahaja. Teu talangké rap disalin, biur ngapung ka kahiangan.

Atuh ménak téh saban wanci gawéna ngahurungbalung. Wuyung liwung migandrung nu pundung, sedih kingkin mikiran anu ngaleungit ngahiang teu terang raratanana.

Pikeun ubar kakeueung, tamba ngalangeu ngadaweung ngabangbrang tineung, ménak seja nisskeun pikir, ngababakan nyieun éémpangan leutik di tengah sawah deukeut tempat baréto putri marandi. Susuganan nya bisa kaeupanan kabita ku émpang anyar anu caina canémbrang hérang pikeun siram di dinya. Tapi lawas, didagoan, dipapantes bakal jol atawa ngurunyung ngadon siram téh saukur bati dina lamunan ukur dina gambar ciciptan wungkul, nu puguh mah ngan bati cau ambon dikorangan, cau lampe mah ka pipir-pipir. Lalaki ambon sorangan, awéwé mah teu mikir-mikir.

Unggal waktu sok ngahaja urang lembur loba nu disauran pikeun ngabaturan ruang-riung di saung babakan anyar. Ngahaja curak-curak barangtuang balakécrakan malar nu sok malaweung ngadaweung ngalangeu jarauh panineungan tiasa kabangbrangkeun sakeudeung-keudeungeun. Réngsé barangdahar, ménak téh kageterkeun angen kaoyagkeun pikiran maké hayang ngalungkeun cucuk lauk anu nyésa ngajepat dina piring urut alasna. Lung dialungkeun ka tengah empang anyar jieunanana téa. Dumadakan éta cucuk lauk anu limit téh bet jadi dagingan deui, aya sisitan, aya huluan aya buntutan sakumaha wajudna lauk cai. Ngan aya tambahna tina lauk anu séjénna, bet rimbil ku cucuk, sajaba sisit jeung cécépétna téh. Atuh rada ahéng, barang katénjo mimiti ngadudibeg tuluy sosoloyongan dina balong. Kokocépatan dina émpang antukna jadi tontonan balaréa. Ibur salelembur, éar sapadesaan, aya lauk ahéng. Rimbil ku cucuk dina awakna. Karuhan wé jadi tontonan nu matak panasaran hayang nyaho di kieuna ulah ngan sakadar béja. Brul merul nu ngajugjug ti jarauhna, daratang nu ti anggangna, jadi ngabeungharkeun ménak téa. Anu datang téh dikarcis. (Pindo Catur: Akub Sumarna / Galura)

Putri Malu Mengatasi Insomnia

putri malu
SETIAP orang pasti pernah mengalami insomnia. Insomnia sendiri adalah gejala kelainan dalam tidur berupa kesulitan dalam tidur berulang untuk tidur atau mempertahankan tidur walaupun ada kesempatan untuk itu. Penelitian menunjukan bahwa kurang lebih 1/3 dari orang dewasa pernah menderita insomnia setiap tahunnya. Keadaan ini dapat menurunkan kemampuan mencerna informasi yang membuat penderita mudah berubah perasaannya (moddy), dan bila keadaan ini terus dibiarkan, akan menyebabkan dampak pada tingginya tekanan darah, serangan jantung dan juga dapat mengganggu produktivitas kita dalam beraktivitas pada esok hari.

Insomnia paling sering disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kondisi medis yang menyebabkan nyeri atau penggunaan zat yang memengaruhi tidur. Penyebab umum insomnia antara lain stres, gelisah, gugup, rasa takut menjelang tidur, dan biasanya semakin bertambah, mimpi buruk dalam setiap tidur, dan lekas marah.

Risiko insomnia ini kemungkinan lebih besar terjadi pada wanita karena perubahan hormon. Selain itu, orang yang sudah lebih berusia 60 tahun, mengalami stres, bekerja pada malam hari serta mengalami perjalanan jauh.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa individu menggunakan obat-obat yang mampu mempercepat induksi tidur dan memperlama waktu tidur (sedative-hipnotik), obat-obat tersebut dapat dikatakan berbahaya bagi tubuh.

Berdasarkan penelitian selama 12 tahun dan menganalisis lebih dari 12.000 data di Kanada, Dr Belleville menyatakan bahwa tingkat kematian signifikan serta lebih tinggi bagi pengguna pil tidur dan mereka yang mengkomsumsi obat untuk mengurangi kecemasan.

Selain itu, temuan lain dari efek samping obat tidur ini juga tidak bisa dianggap enteng. “Obat tidur dan obat anti kecemasan berpengaruh pada waktu reaksi dan koordinasi sehingga membuat seseorang lebih mudah jatuh dan kecelakan,” kaatanya.

Oleh karena itu kita bisa segera beralih menggunakan tanaman herbal. Dan salah satu tanaman herbal yang bisa dimanfaatkan untuk masalah tersebut adalah putri malu (Mimosa pudica Linn), yang tumbuh liar di pinggir jalan, lapangan, dan tempat terbuka yang terkena sinar matahari. Tanaman ini memiliki batang bulat berbulu dan berduri. Daun kecil-kecil tersusun majemuk, bentuk lonjong dengan ujung lanci, warna hijau tapi ada juga yang merah. Dan apabila disentuh akan menutup (sensitif-plant).

Menurut Drs. Alamsyah Agus, MM seorang herbalis sekaligus terapis Natura Health Center di Depok, Jabar, putri malu mengundang melatonin, mimosin, asam pipekolinat, tanin, alkaloid, saponin, triterpenoid, sterol, polifenol, dan flavonoid. Dan diduga bahwa zat dalam tumbuhan putri malu yang mampu menimbulkan efek relaksasi saraf di otak sehingga dapat menimbulkan efek sedasi adalah melatonin (hormon natural yang diproduksi tubuh untuk mengembalikan jam tidur biologis).

Hasil awal menunjukan bahwa putri malu dapat memengaruhi sistem syaraf pasien meskipun dalam skala yang ringan, yaitu berkurangnya serangan kejang pada tubuh mereka. Manfaat tanaman obat ini bagi sistem syaraf lainnya adalah memberikan efek penenang atau antidepressan, sebagaimana dibuktikan melalui riset yang lakukan oleh Universiutas Veracruz Meksiko.

Untuk memanfaatkan herbal yang tumbuh liar di semak-semak ini. Kita memnggunakan akar, batang, dan daunnya sebanyak 15-60 gr. Dan caranya adalah tanaman segar ini direbus dengan air secukupnya, kemudian diminum.

Selalin direbus, putri malu juga biasa dikeringkan dan dibungkus kain untuk dijadikan bantal. Aroma dari tumbuhan kering tersebut juga mampu membaut penderita terlelap.

Tetapi tak ada yang sempurna, disamping manfaat dari tumbuhan putri malu dalam hal pengomsumsiannya patut diperhatikan peringatan berikut:
1. Penggunaan akar putri malu dalam dosis tinggi dapat menyebabkan keracunan dan muntah-muntah.
2. Ibu hamil dilarang meminum rebusan tumbuhan obat ini karena dapat menyebabkan kematian pada janin.
3. Jika digunakan berturut-turut di atas 12 hari, pada banyak kasus menyebabkan gatal atau muntah.

Sebenarnya banyak tumbuhan di sekitar kita yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk tubuh kita. Tetapi,itu tergantung manusia itu sendiri bagaimana memanfaatkannya. Semoga putri malu untuk mengatasi insomnia/susah tidur dapat bermanfaat untuk kita semua.**

Sumber: Annisa Rana Riovani, mahasiswa Farmasi Universitas Padjadjaran Bandung,/Pikiran Rakyat*