Taman Maluku Bandung

Taman Maluku Bandung
Ilustrasi: Fachri/”PR”
Lokasi : Terletak di antara Jalan Ambon, Aceh, Saparua, Sulawesi, dan Seram
Tahun Pembuatan : 1919
Luas : 6.000 meter persegi
Ciri khas taman : kolam air mancur berdiamater 20 meter dan patung HC Verbraak
PATUNG di sudut Taman Maluku berwarna hitam legam, memegang buku yang sedikit terbuka, memakai jubah, lengkap dengan empat lencana yang tersemat di dada kirinya. Patung setinggi empat meter itu merupakan sesosok Belanda bernama Henricus Christianus Verbraak, Sj. Ia merupakan rohaniawan yang bertugas saat perang Aceh pada 1873. Ia dikenal sebagai partor militer yang murah hati terhadap tentara Belanda maupun pejuang Indonesia.

Patung pastor HC Verbraak dibuat pemahat Belanda, Gerhaeda Johanna Wilhelmina. Ia rela tak dibayar untuk membuat patung tersebut karena terkesan dengan reputasi baik sang pastor. Tidak lama setelah pentasbihan Gereja Katerdal Bandung, patung pastor HC Verbraak kemudian di pasang. Patung yang beberapa kali dicat ulang ini merupakan satu-satunya patung peninggalan Belanda yang ada di Kota Bandung. Patung ini selamat dari usaha tentara Jepang untuk menghancurkan semua patung buatan Belanda.

Terlepas dari kesan mistis yang timbul dari Taman Maluku, taman seluas 6.000 meter persegi ini dijadikan taman percontohan oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai ruang terbuka hijau yang baik dalam konsep penataan taman. Taman Maluku dipilih karena luasnya yang tidak terlalu besar serta dianggap memiliki nilai historis yang kental. Taman Maluku yang semula bernama Molukken Park yang dibangun tahun 1919 dengan mengedepankan suasana hutan tropis. Taman yang terletak antara Jalan Ambon, Aceh, Saparua, Sulawesi, dan Seram ini ditata sedemikian rupa oleh Pemerintah Hindia Belanda supaya warga Bandung terutama tuan dan noni Belanda betah berlama-lama menghabiskan waktu di sana.

Terdapat sebuah kolam besar berhiaskan air mancur. Ada pula berbagai jenis tanaman hias yang mempercantik rupa taman. Tak ketinggalan bunga teratai dan pohonan rimbun yang membuat udara di sekitar taman menjadi segar. Pohon yang tumbuh di sana antara lain pohon ki angsret (Spathodea campanulata) dan bungur (Lagerstroemia speciosa). Selain itu, disediakan juga beberapa bangku taman. Kesan artistik taman juga dapat terlihat dari tiang-tiang lampu dengan desain yang elegan.

Sayangnya akses masyarakat Bandung untuk mengunjungi dan menikmati keindahan Taman Maluku agak terhambat setelah pemerintah kota membangun pagar setinggi 2,5 meter yang mengelilingi taman. Terdapat tiga pintu masuknya, namun sering kali terkunci untuk umum.

Sumber: Fitrah/Periset "Pikiran Rakyat"

MUNJUNGAN, Ritual Desa di Indramayu

MUNJUNGAN, Ritual Desa di Indramayu
ilustrasi: Galura
Kebiasaan setahun sekali dalam menyambut datangnya musim hujan dan untuk memulai menggarap sawah, masyarakat Indramayu melaksanakan ritual munjungan, hajat lembur, atau sedekah bumi. Jararoh ke makam-makam luluhur (leluhur). Mendoakan para leluhur (karuhun), dan meminta ke Yang Maha Kuasa supaya hasil panen yang berlimpah (nyugemakeun).

Dalam pelaksanaan Munjungan biasanya dimeriahkan beragam hiburan dan parade (arak-arakan) warga desa. Tua muda melibatkan diri berduyun-duyun ke makam leluhur desa yang biasa disebut Mbah Buyut. Para perempuan (ibu-ibu) membawa baskom yang berisi tumpeng, telur dan bakakak ayam, teri, petek, lalab dan buah-buahan.

Di makam Mbah Buyut, tumpeng dan pernak-pernik hiasannya diserahkan ke Ki Kuncen, untuk diberi doa (parancahan). Selanjutnya tumpeng disimpan ditempat yang telah disediakan. Diluar lingkungan makam, berlangsung hiburan, seperti wayang kulit, sandiwara, wayang golek cepak, tarling, band, organ tunggal atau orkes dangdut. Hiburan ini terkadang berlangsung lebih dari dua hari dua malam.

Sebelum acara memberikan tumpeng, dari pagi sampai siang diadakan pawai (arak-arakan) yang menampilkan beragam hasil kreativitas warga. Untuk menarik minat warga, panitia menyediakan hadiah.

Dalam menggelar ritual munjungan tiap-tiap desa memiliki keunikan tersediri. Misalnya, di Desa Plumbon Kecamatan Indramayu, ada kebiasan lelang tumpeng. Tumpeng dengan ukuran besar dihiasi uang Rp 50 ribuan sampai Rp 100 ribuan. Lelang tumpeng ini harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah, dan pemenangnya akan diarak.

Di Desa Lajer Kecamatan Tukdana dalam ritual Munjungan banyak yang membawa hewan peliharaan: domba, kambing, sapi, kerbau. Hewan peliharan ini akan disembelih dan langsung diolah di area makam Mbah Buyut. Daging yang sudah diolah/dimasak, dihidangkan bagi warga yang datang ke tempat munjungan.

Warga Desa Gadingan dan warga Desa Mekargading di Kecamtan Sliyeg, dalam acara pawai (arak-arakan), tiap RT menampilkan hasil kreativitas warga bisa menghabiskan uang puluhan juta rupiah. Jumlah uang sebesar itu merupakan sumbangan dari warga untuk keperluan; membuat patung binatang, hiburan dangdut juga konsumsi.

Di Desa Larangan Kecamatan Lohbener terdapat enam makam Mbah Buyut. Dalam ritual Munjungan, pemerintah setempat (desa) mengadakan lomba buat warga di seputar makam leluhur (karuhun). Yang menjadi kriteria menilaian antara lain, ketertiban dalam pelaksanaan munjungan, kemeriahannya, keamanan, dan juga bisa tidaknya saling membahagiakan warga yang lain.

sumber: Undang Sunaryo/Galura**

Gajah Éléh ku Sireum :: Dongéng Sasakala

Gajah Éléh ku Sireum :: Dongéng Sasakala
ilustrasi: Mangle
Hiji waktu di tegalan di Afrika, aya hiji gajah keur ngadigleu wé leumpang ngagéyot di tegalan. Padahal di tegalan nu rék diliwatan ku gajah téh aya sireum lobana mangjuta-juta, keur digawé nyieun sayang. Kapan di tegalan Afrika mah sireum téh nyarieun sayangna marucunghul patingrunggunuk. Tampolana ku gedéna sayang sireum téh aya nu segedé pasir leutik patingarenclo.

Di jero éta sayang sireum nu lobana jutaan téh ngarendog, baranahan. Jeung lain siga sireum di urang. Sireum Afrika mah bentukna rék siga sireum tataman lamun di urang. Galak sabab mun geus ngaronom mangsana, bakal amburadul. Singa, zébra ogé teu mangga pulia mun geus dironom ku éta sireum mah.

Ari minangka alat komunikasina antarsireum téh nya éta “anténeu” opat jiga tanduk. Lamun hiji sireum Afrika manggihan kadaharan, “anténeuna” téa tingarulang méré kode jeung soara. Jauhna éta alat téh bisa rébuan méter. Nya kusabab kitu, mun hiji sireum meunang kahakanan, dina waktu sababaraha menit jutaan sireum bisa nambrong hiji sato gedé, umpamana singa nu geus rerémpo atawa zébra, bisa diserang ukur jamjaman kari tulang-taléngna wungkul. Ngagéhan ajag.

Basa gajah ngaliwat ka éta tegalan téh, aya nu nangenan nya éta manuk dadali. Manéhna karunyaeun bisi sayang sireum nu keur babareungan dijieun téh digelé ku gajah. Nya gajah téh dibéjaan.

“Gajah, kadé leumpang téh ulah noyod ka lebah dinya, sabab sireum keur nyarieun sayang bisi katincak karunya,” ceuk manuk dadali ngingétan.

“Wah na asana téh pira sireum. Katincakan mah paling gé pejét!” gajah némbalanana téh sombong pisan, asa aing gedé, asa aing kuat. Ka nu leutik téh teu ngahargaan pisan.

Kitu deu kadal Afrika gé nu haat ngabéjaan ka gajah sangkan ulah noyod bisi nincak sayang sireum, teu diwaro anggur terus wé gajah téh ngadigleu muru jutaan sireum nu keur parulang anting ngakutan taneuh ti jero lombang.

Na barang anjok kana gundukan imah sireum téa, ngan leyé .. leyé wé sireum nu aya réwuna téh ditincakan, atuh ngan hos paraéh wé da teu kaburu kabur.

Ningali rayatna rébuan paraéh ditincakan ku gajah, raja sireum ambekun pisan. Gajah ditangtang perang. Gajah ditantang kitu téh lain sadar kana kasalahanana, kalah ka atoh bari sombong. Manéhna seuseurian. Ari sireum nyieun siasat keur perang jeung gajah téh réwuan sireum téh nyieun lombang nu jeronan salaput gajah.

Dina waktu nu geus ditangtukeun perang dimimitian. Loba sato séjén nu ngalalajoan perang campuhna antara pasukan sireum jeung gajah téh.

Gajah nyuruntul rék ngaleyek réwuan sireum nu nangtang perang ka gajah. Sireum ngahajakeun nangtang ti jajalaneun nu geus meunang ngagali téa. Atuh ditangtang kitu asa diléléwéan, gajah téh beuki ambek. Sebrut nyuruntul ka hareup teu tolih tincakeun. Atuh puguh wé barang nepi kana lombang téa, ngan gurawil wé gajah téh asup kana lombang bari tigurawil kana lombang. Gajah ukur bisa ugal-ugil teu bisaeun hanjat. Sireum geus puguh nempo lawanna tigebrus téh teu ngengkékeun deui terus wé napuk nyarocoan. Teu dibéré ampun beuki lila sireum téh beuki loba, antukna gajah bobor karahayuan teu kuat ngalawan sireum nu ceuk ukuran mah sakitu leutikna, lain tandingna.*** (Galura)