• rss

Babasan jeung Paribasa | W – Y

arsip kula|Senin, 16 September 2013|00.30
fb tweet g+
W
Waspada permana tingal Terus tingal, ilikan weruh sadurung winarah.

Wawuh munding Wawuh meueusan pédah sok panggih di jalan atawa dina pasamoan.

Weruh sadurung winarah Nyaho méméh dibéjaan.

Wiwirang di kolong catang nya gedé nya panjang Wiwirang gedé nu teu bisa dibunian.

Watang sinambungan Nu paséa atawa nu boga perkara batur, tapi ari cékcokna jeung urang.


Y
Yuni kembang Jelema anu pasipatanana kawas kembang, pikaresepeun atawa pikalucueun.

Yuni tai Jelema anu pasipatanana teu pikaresepeun atawa teu pikalucueun.


Sumber: PEPERENIAN URANG SUNDA; (Rachmat Taufiq Hidayat, Drs. Dingding Haérudin, M.Pd., Drs. Teddy A.N. Muhtadin Darpan, S.Pd., Ali Sastramidjaja); KIBLAT 2000-2005