• rss

Basa (bahasa) Wewengkon dan Basa (bahasa) Lulugu di Tatar Sunda

arsip kula|Senin, 26 September 2011|22.12
fb tweet g+
Dalam bahasa Sunda mengenal istilah basa (bahasa) wewengkon dan basa (bahasa) lulugu. Keanekaragaman basa (bahasa) wewengkon sangat berperan dalam menambah kekayaan khazanah bahasa Sunda.

Saya coba arsipkan kembali pelajaran yang didapat waktu duduk dibangku sekolah dasar beberapa puluh tahun yang lalu, tentang pengertian dan contoh basa (bahasa) wewengkon dan basa (bahasa) lulugu:

Basa (bahasa) wewengkon adalah bahasa yang biasa dipakai oleh anggota masyarakat di satu daerah (wewengkon), yang berbeda dengan bahasa-bahasa yang dipergunakan di daerah-daerah lainnya (mandiri).[Wangunan basa anu biasa dipake ku jalma-jalma atawa anggota masyarakat dihiji wewengkon anu tangtu, anu beda jeung basa-basa biasa anu dipake ku jalma-jalma di wewengkon sejenna. Kecap wewengkon (basa wewengkon) sok nambahan kabengharan basa lulugu.]

Basa (bahasa) lulugu adalah bahasa yang diterima dan dipergunakan oleh masyarakat Sunda secara keseluruhan [Basa anu ditarima sarta dijadikeun basa anu dipake ku masyarakat sunda sagemlemngna. Bsa lulugu biasana dipake sakur panyatur basa Sunda nyaho tur ngarti.]

Basa WewengkonBasa Lulugu
Ciamis
AmringBe’ak (habis)
MantangBoled (ubi)
SanaonSabaraha (berapa)
TipagutTitajong (tersandung)
NyanehManeh (kamu, anda)
BalaburUsum Hujan (musih hujan)
SungeSumur
KusiKungsi (pernah)
Kuningan
MungkalBatu
MenitRieut (pusing, sakit kepala)
KaguguHayang Seuri (ingin tertawa)
EndiMana
DageOncom
teu rajeunTeu keyeng (tidak semangat, malas)
Cirebon
NengkolMengkol (belok)
MuharaMuara
KacapeuSampeu (ketela)
JejengkokJojodog (tempat duduk)
GandelaJandela (jendela)
Banten
AbongSedih
AlusLeutik (kecil)
Aran Ngaran (nama)
CaweneParawan (Perawan)
Kabubun Labuh (jatuh)

Tentunya masih banyak contoh-contoh basa (bahasa) wewengkon, yang saya tulis ini hanya sebagian kecil saja. Di bagian contoh paling atas, ada beberapa bahasa yang biasa dipergunakan di Ciamis, tempat kelahiran kang Er’end/Cinta Deras (Hatur lumayan. manawi tiasa ngalubarkeun rasa kasono ka lembur matuh, dayeuh maneuh banjar karang pamidangan). Mudah-mudahan saya tidak salah dalam penulisannya.

salam